Search
  • TEKNOLOJI AN KREYOL

Bati yon Gaming Dekstop pou Selman $1000

Updated: Feb 22

Jwenn yon òdinatè jan w swetel la se yon bagay ki mande tan pasyans ak LAJAN.

Si w menm jan avè m ou pap renmen fin achte yon bagay epi apre 6 a yon lane ou bezwen menm bagay sa ankò. Se sak fè chwazi yon nouvo òdinatè se bagay ki mande planifikasyon ak rechèch.


Youn nan bagay ki enpòtan nan achte yon nouvo òdinatè se poze tèt ou 2 kesyon sa yo pou w kòmanse.

  1. Pou ki rezon map achte yon lòt òdinatè?

  2. Konbyen tan mwen vle li dire m?

Kesyon sa yo ap santre w plis sou ki tip de òdinatè ou dwe achte


Ou ka chwazi ant de platfòm sa yo

MAC oswa Windows


Pi souvan moun ki pral itilize PC a pou jwèt gen tandans chwazi windows.


Pou w bati yon nouvo òdinatè engredyan wap bezwen depann de ki sa pou kisa ou pral itilize l

Si se pou video Editing wap bezwen bon jan CPU ak yon bon hard drive ki rapid

Si se pou gaming wap bezwen yon bon grafik kat ak yon bon CPU


Nan PC sa nou bati a li an BEAST MODE jan anglè a di a


NB: Lè w pral ouvè kelkeswa aparèy elektwinik la, toujou sonje proteje tèt ou e proteje ekipamn ou pral travay ladanl lan. Paske san zatann ou ka domajel ak ESD (Electro Static Discharge


Men ki konponan wap jwenn ladanl ak tout lyen yoCPU - AMD RYZEN 5 2600

https://amzn.to/2Xhehgp
RAM Random Access Memory 16GB

https://amzn.to/3hRDhCsCarte Mere | Motherboard

https://amzn.to/3k0MHO5

ESPAS HDD

https://amzn.to/30jxzDOPOWER SUPPLY

https://amzn.to/3k0hNVU
GRAFIK KAT

Sa se pat favori mwen men devan tout sak te rete yo se li menm kite pi anfom. Mou Konnen m se team Nvidia

ttps://amzn.to/33m1WvfOu ka gade video a sou YouTube, Facebook ak Instagram @teknolojiankreyol

Siw gen kesyon pa ezite ekri nou sou teknolojiankreyol@gmail.com

72 views0 comments

Recent Posts

See All

teknolojiankreyol@gmail.com | Enfo@teknolojiankreyol  | 978-431-0558

Acton, Massachusetts, USA

©2020 managed and created by Teknoloji an Kreyòl