Search
  • TEKNOLOJI AN KREYOL

Koman Pouw itilize YON SEL USB/Hard Drive pou w itize nan MAC/Windows

Updated: May 5, 2020

Siw konn gen problem itilize yon sel usb nan laptop MAC ak WINDOWS, men koman pou w fomate li konsa ou pa gen problem sa
Choose from several designs

Siw ta gen YON SEL usb KLE e ou ta gen difikilte itilize li nan Laptop APPLE oubyen WINDOWS pouw travay gen yon FASON pouw FOMATE L pouw pa limite


Proses la dwe fet sou laptop MAC


Ale Nan


  • Disk Utility

  • Partition (Pouw we ki jan li fomate) Si li NTFS (Lew mete nan Laptop MAC wap we fichye ki sou li yo men ou pap ka fe anyen anko tankou sovgade oubyen efase done ki sou li yo)

Pouw Fomate li


  1. Erase

  2. Klike Format (Wap we gen plizye option)

Premye Option se standa MAC si wap travay ak MAC Selman

Ou ka chwazi swa MS-Dot oubyen Xfat


ATANSYON


MS-Dot travay preske tout device men ou pa ka mete fichye ki plis ke 4GB sou li

eXfat li menm li pa travay ak ansyen Operating system tanko windows XP ou pi ba men li pa gen limit nan kapasite


Donk Chwazi EXFAT


ALE SOU YOUTUBE POU W GADE VIDEO A


#teknolojiankreyol #Technology #creole #Mac #windows #USB18 views0 comments

Recent Posts

See All

teknolojiankreyol@gmail.com | Enfo@teknolojiankreyol  | 978-431-0558

Acton, Massachusetts, USA

©2020 managed and created by Teknoloji an Kreyòl