Search
  • TEKNOLOJI AN KREYOL

Rekipere Modpas ou ak yon USB

Updated: May 5, 2020

Siw gen yon windows 10 e de fwa ou paka sonje modpas li donk le konsa ou konn pa gen chwa ke refomate li

Ki few pedi tan oubyen few pedi done.


Men koman pou w kreye yon USB avan sa rive

Ak koman pou w itilizel

Ou ka ilize yon USB oubyen SD carte


Ale nan bar de recherche la oubyen (windows button + S)

Control panel

User account

Ceate a password reset disk

Klike swivan

Klike sou meni deroulan

Klike sou USB ou vle kreye modpas reset la

Tape Modpas ou gen kounye a

Klike swivanKoman pou w itilize l


  • Klike reset

  • Klike swivan

  • Klike swivan

  • Klike sou menu deroulan

  • Klike kote modpas UBS ou a

  • Klike swivan

  • Tape nouvo modpas la

  • Retape l anko

  • Modpas hint

Epi fini


ALE SOU YOUTUBE POU W GADE VIDEO A#teknoloji #technology #Creole #windows

50 views0 comments

Recent Posts

See All

teknolojiankreyol@gmail.com | Enfo@teknolojiankreyol  | 978-431-0558

Acton, Massachusetts, USA

©2020 managed and created by Teknoloji an Kreyòl