Search
  • TEKNOLOJI AN KREYOL

KÒMAN POU W METE ÒDINATÈ APPLE AJOU

Videyo Samedi a nou te montre w kòman pou w mete òdinatè apple Ajou


Avan tou


1- Pwosesis sa pran anpil tan

Donk fow asire w ke w gen

bon sous kouran,

tan

ak bon jan internet pou w telechaje mizajou a


2- Fow cheke rekomandasyon MacOS la avan oul enstale l

Eske machine ou an Konpatib ak sa yo mande a pou enstalasyon an fet

Paske de fwa li mye pou w rete ak sak sou li a annatandan ou sur kew ka mete a jou5 denye mizajou resan yo 2020 a 2016

Big Sur

Catlina

Mojave

High Sierra

Sierra


MacOS Big Sur an Novanm 2020

Li gentan gen nenpot 4 mizajou ladanl


1. macOS Big Sur 11.0.1

2. macOS Big Sur 11.1

3. macOS Big Sur 11.2

4.macOS Big Sur 11.2.1


Sa pou w gade avan ou kontinye

1- Si wap soti nan mac os sierra oubyen pi ba ke sa ou dwe gen 35.5GB espas

2- E pou res ki pi wo ken te mansyone anle a wap bezwen 44.5GB

3- Epi tout sa yo se li machine ki konpatib ak sur la


Kounye a nou pral pase nan pratik, men metod sa pa selman pou big sur ou ka fel pou lot yo


Ann pase nan pratik

Fason ou ka jwenn lojisyel la ou ka ale nan

1- System preferences2- Apple store

3- Apple website

jis tape apple.com


Telechaje mizajou a siw pa gen bon internet li ka pran w plis ke 1è de tan, men sil gen bon internet li ka pran w kelke minit.


Lèw fin telechaje ou ka klike sou li poul deplwaye.

Klike sou deplwaye epi lap redemare ki ka pran 30 minit.

Lap redemare ankò pou yon lòt 20 minit

Epi lap di w byenvini


Siw ta gen pwoblèm nan pwosès la, ou ka cheke videyo nou gen sou sa.

Lyen ou ka jwenn li an : https://youtu.be/kwMkYmT4EDI


2 views0 comments

Recent Posts

See All

teknolojiankreyol@gmail.com | Enfo@teknolojiankreyol  | 978-431-0558

Acton, Massachusetts, USA

©2020 managed and created by Teknoloji an Kreyòl