Search
  • TEKNOLOJI AN KREYOL

Koman pou w ranje EKRAN iPhone 6s!

Updated: May 5, 2020

Toujou sonje le wap ranplase kelke swa aparey elektwonik, ou dwe fe atansyon pou w pa domaje li plis, fe atansyon pou glas pa vole nan zye w e proteje tet ou kont ESD (Elektwo Statik dichaj, nan lang Kreyol la (ti Kouran))Sa Wap Bezwen

  1. P2 pentalobe Tonavis

  2. Tonavis Etwal

  3. Suction

  4. Tweezers

  5. Spudger

  6. Phillips #000 screwdriver

  7. Sechwa

  8. ESD Mat ak brasle pou menw


Femen Telefon nan


iPhone 6s la gen yon ti tape ki kole li (swadizan protejel kont dlo) men kom se premye fwa apple eseye metod sa li pa vreman anfom jan lot iPhone kounye a yo ye a. Se nan rezon sa wap bezwen yon sechwa pouw ba li yon ti chale pou w chofe li yon ti kal pou w ouvri li.


Fe atansyon le wap ouvri li pou w pa andomaje TOUCH ID a paske si w kase l ou pap ka ranje li.


Lew fin ouvri telefon nan sonje dekonekte bateri a

ALE SOU YOUTUBE POU W GADE VIDEO A


#TeknolojianKreyol

26 views0 comments

Recent Posts

See All

teknolojiankreyol@gmail.com | Enfo@teknolojiankreyol  | 978-431-0558

Acton, Massachusetts, USA

©2020 managed and created by Teknoloji an Kreyòl