Search
  • Sophia B. Jasmin

Nouvo aparèy elektwonik Apple anonse pou ane 2021

Updated: Apr 22

Chak ane, konpayi Apple toujou òganize yon evenman kote li rasanble anpil devlopè ki soti toupatou nan mond lan pou anonse nouvo pwodwi lap sòti epi kilè moun ap kapab kòmanse achte.


Akoz Covid-19, ane pase, yo te oblije fèl vityèl e se toujou menm fason an li fèt ane sa ankò.


Anpil moun toujou ap veye evenman sila pou konnen nouvo materyèl ki soti avan yo envesti nan ansyen yo.

Ane pase, youn nan bagay ki te atire anpil atansyon se te lè yo te anonse yo tap kòmanse ak pwòp platfòm yo ki se M1 olye Intel


Si w ta vle gen plis enfo sou sa, klike sou lyen sa kote nou eksplike sa li ye

👉🏽👉🏽👉🏽 https://youtu.be/UjQnbt4bPJI

Anpil moun ki gen òdinatè ki ak chip M1 an temwaye ke se youn nan pi bon òdinatè apple soti akoz vitès li.Ann pase kounye a nan sa yo anonse ayè epi di w kisa mwen panse.

#1


Yon kat Kredi pou fanmi


Nou konn sa yon kat kredi ye deja; Yon kat kredi se yon kantite lajan yon bank oubyen yon antite mete disponib sou yon kat pou w ka itilize epi swa w peye l ak enterè oubyen yo konn baw yon delè pou w ranbouse l pou evite peye enterè sa. Anpil fwa kantite lajan ou gen sou kredi kat sa depann de jan kredi w ye (an bon kreyòl janw peye dèt ou 😂)

Ebyen apple deside vini ak yon kredi kat fanmi kote ou ka ajoute 5 moun nan fanmi w. Wap jis pataje l avè yo nan aplikasyon sa ki rele wallet (bous)

Moun nan dwe nan menm gwoup fanmi an pou w ka pataje l avèl e dwe gen 13 lane pou pi piti.

Men sam panse

Bon Kote: Se yon bon ide paske lap ede pitit ou bati kredi li bonè

Move kote: (Li pa vrèman fin yon move kote men plis yon bagay ki fèm ri) ou DWE genyen yon iPhone. Yo pa egare!

#2

Apple Podcast

Sa gen15 lane depi apple te lanse apple podcast. Yo te gen anviron 3 milyon show nan repètwa yo. Ebyen jodi a, yo anonse yon gwo pase men nan konsepsyon oubyen look la.

Chak show ak epizòd ap gen pwòp paj pa yo ki ap pi fasil pou moun tande epi pataje ak zanmi yo.


Yo vini ak chèn tou yon fason pou l ka fasil pou moun jwenn nouvo show epi fè konesans ak yon pakèt lòt ki genyen.

kounye a wap ka abòne tou ak chèn ou renmen epi ede moun sa grandi kominote li a.Sa m panse a plis yon kesyon : Èske w panse menm jan avèm apple ka vin gen yon platfòm menm jan ak YouTube ak koze abonman an? Paske kounyea Podcast blayi tout kote.

Fèn konnen kisa ou panse nan kòmantè yo.