WhatsApp%252520Image%2525202020-03-20%252520at%2525208_edited_edited.jpg

Sak gen nan mwa Oktòb la?

Teknoloji an Kreyòl ap fete dezyèm anivèsè li.

Nou envite w patisipe ansanm avèm  nou nan yon WORKSHOP

sou Live Streaming kote wap ka poze nou kesyon nan sa ou pa konprann.

IMG_5940_edited.jpg

LIVE STREAMING

​Difizyon an dirèk se you nan bagay ki komen anpil nan jou sa yo. Nou ka ede w Konnen kòman ak kija pou w fèl byen. Montre w ki materyèl wap bezwen e kòman pou w jwi tout avantaj yo bay. 

cmolens_20201W6A9298%20(6)_edited.jpg

VIDEYOGRAFI

  • Maryaj                 Antrevi

  • Komèsyal.           Evenman

       elatriye...

tufx570wi-info_2310_detail.jpg

REPARASYON -BATI

​ÒDINATÈ

​Ou menm ki utilise òdinatè anpil kite nou bati pwòp oòdinatè w pou ou.Ou menm òdinatè w gen pwoblèmKite nou ranke l pou ou

WhatsApp Image 2021-05-06 at 12.49.14 PM.jpeg

Nou parèt nan

Screen Shot 2021-10-17 at 3.34.31 AM.png
Screen Shot 2021-10-17 at 3.44.35 AM.png
Screen Shot 2021-10-17 at 3.35.25 AM.png
WhatsApp Image 2021-03-21 at 3.56.06 PM.

SÈVIS NOU OFRI