TK - Teknoloji An Kreyol founi zouti ak sipò teknik ak tout moun ki pale kreyòl nan fason yo ap itilize aparèy teknoloji oubyen pou rezoud yon pwoblèm teknik ki konsène nouvo teknoloji Enfòmasyon ak Kominikasyon...

KISA TK YE?

WhatsApp Image 2021-03-21 at 3.56.06 PM.

Sèvis Nou ofri

VIDEYOGRAFI

TKMEDIA

  • Maryaj                 Antrevi

  • Komèsyal.           Evenman

       elatriye...

LIVE STREAMING COACHING 

​Difizyon an dirèk se you nan bagay ki komen anpil nan jou sa yo. Nou ka ede w Konnen kòman ak kija pou w fèl byen. Montre w ki materyèl wap bezwen e kòman pou w jwi tout avantaj yo bay. 

REPARASYON |BATI 

ÒDINATÈ

@TEKNOLOJIANKREYOL

​Ou menm ki utilise òdinatè anpil kite nou bati pwòp oòdinatè w pou ou.

Ou menm òdinatè w gen pwoblèm

Kite nou ranke l pou ou

Eksplore tout videyo nou yo

6-60997_mac-download-transparent-png-ima